SSK Årsmøte 2021

SSK Årsmøte 2021

SSK klubbhus 10/6 Kl: 18.00
( Møtestart 18:30 etter at alle har fått dokumenter)

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 27.05.2021 (dato som er 14 dager før årsmøtet).
Sakene kan sendes Solberg SK Gamle Riksvei 102B 3057 Solbergelva eller på mail til sskadmin@solbergsk.no.
Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut senest 07/06-2021 på solbergsk.no. NB: Møte kan bli utsatt pga Covid 19. Frist for saker står um det blir utsettelse.

Åpent for alle medlemmer
Ved avstemininger må kontingent være betalt 5 dager før årsmøte. Møtedeltagere uten betalt medlemskap kan ikke stemme.
Stemmeberettiget er medlemmer fra 16 år og eldre. Foreldre kan ikke stemme for barn under 16.

 

SAK 9 Årsmøte hovedstyre 2021 Dagsorden årsmøte 2021 Sak 10-1Årsberetning Allidrett 201740 SAK 8-2 Regnskap Turn 2020 Sak 7-2Resultatrapport dame 2020 med budsjett Sak 8-2 balanse skjema 2020 turn Sak 7-2balanse Jr fotball 2020 sign Sak 7-2 Senior fotball balanse Sak 7-2 balanse A lag kvinner 2020 sign SAK 7-2 Resultatregnskap jr 2020 med budsjett korr 07.06.2021 Sak 7-1 Årsrapport Fotball 2020 Sak 7-1 Årsberetning for Solberg turn 2020 Sak 6-1 Årsmøteprotokoll juniorbandy 2020 Sak 6- 2Jr bandy – Regnskap 2020 SAK 6 – Kopi av Samlet Årsberetning 20_21 SAK 5-2 Sr bandy regnskap Sak 5-1 Bertening 20-21bandy Sr Sak 4-2 SSK HS balansen 2020 SAK 4-1 Solberg Sportsklubb Årsmelding 2020 Sak 3 SSK_LovVedlegg_2020-02 Sak 2 Referat årsmøte 2020signert

Solberg SK følger Drammen Kommune og åpner opp for publikumstid.

Solberg SK åpner for Publikumstid etter at Drammen kommune har gjort dette på sine baner.

Dette gjelder fra og med Lørdag 09.12. Banen er stengt utenom de tider som er satt opp som publikumstider, selv om banen ser ledig ut. Dette for at banene skal fri for publikum i god tid før og etter Solberg SK sine obligatoriske treninger.

Vi minner om at det skal være 1 meters avstand i all aktivitet på banen, og at alle må finne en plakat med QR kode og registrere tilstedeværelse på banen.
SSK vil ha sporadisk tilsyn i publikumstidene. De som ikke følger smittevernsreglene om avstand, kan bli bedt om å fjerne seg fra banen.

Dersom reglene for bruk ikke følges kan banene bli stengt igjen.

Publikumstider :  Dette er de tider som gjelder alle.

Du finner publikumstider her:  solbergbandy.no

Baneoppsett:

Kunstisbaner stengt for publikum.

 

Drammen kommune har vurdert at det ikke er forsvarlig å ha kommunale isflater åpne for publikumstid og uorganisert aktivitet fra 5-18 jan.2021, etter innstramminger i koronaretningslinjene. De har vedtatt å stenge ned alle kommunale isflater.
Solberg sportsklubb stenger også sine isflater i perioden for å delta på samfunnsdugnaden. Lissos og Hovedbanen er derfor stengt for publikum og uorganisert aktivitet fra 06.01.21-18.01.21.
SSK sine organiserte treninger gjennomføres etter fastsatt plan, men med korona tilpasninger sendt ut til hvert enkelt trenerteam.
Vi håper dette blir en kortvarig nedstengning og ser frem til å åpne for publikum igjen. Ta vare på hverandre og velkommen tilbake etter 18.januar.
Med vennlig hilsen
Solberg Sportsklubb
Hovedstyret

Julegave fra Sparebanken Øst

Solberg SK fikk besøk av Per Øyvind Mørk for overrekkelse av en juleblomst. Even Bolstad møtte Per Øyvind i går på Solbergbanen uten en tanke for noe annet at vi fikk en blomst. Med blomsten kom det 250.000 kr som en ekstra tildeling. Dette er ett flott bidrag til Solberg SK nå i disse Corona tider.
Solberg takker Sparebanken Øst for gaven.

Til medlemmer. Husk Corona regler og ta vare på hverandre nå i julehøytiden.

God Jul . Hilsen Hoved Styreyret i SSK

SSK Årsmøte 2020

HUSK  SSK Årsmøte 2020

SSK klubbhus 13/8 Kl: 18.00
( Møtestart 18:30 etter at alle har fått dokumenter)

Dagsorden årsmøte 2020 Sak 2.1 Referat årsmøte 2019 Sign Sak 2.2 Referat ekstraordinært årsmøte 2020 Sak 3 Lover SSK 13.08.2020 Sak 4-1 Solberg Sportsklubb Årsmelding 2019 Sak 5.2-4 Regnskap m budsjett 2019 Sr bandy Sak 6.1 Samlet Årsberetning 19-20 (1) (002) Sak 6.2-4 Regnskap Jr bandy 2019 – inkl kiosk – bandycup – høstbandyskole – budsjett 2020 Sak 7 Damelager balanse Sak 7 Damelager regnskap Sak 7.Senior fotball regnskap Sak 8.1 Årsberetning for Solberg turn 2019 Sak 8.2-3 Regnskap Turn 2020 Sak 9-4 Regnskap 2019 SSK_Håndball Sak 10.2-3Allidrett_regnskap 2019_sign Sak 11.1-4 Eldres SAK 12 Kiwi Solberg Cup – Regnskap 2019

Sak 7.1 Årsrapport A lag Kvinner 2019 SAK 7.1 Fotball årsrapport junior 2019 SAK 7.1 Fotball A-lag Årsrapport 2019 SAK 9. Årsberettningen Håndball 2020 SAK 4.2 SSK HS Regnskap 2019 SAK 4.3 SSK HS Balanse 2019

SAK 1.1 Årsberetning Allidrett 201740 Sak 7.3 1911 Damelag budsjett 2020 kopi Sak 7.3 Jr. fotball Resultatrapport 2019 budsjett 2020 SAK 5.1 Bertning 19-20 bandy senior

Åpent for alle medlemmer
Ved avstemininger må kontingent være betalt 5 dager før årsmøte. Møtedeltagere uten betalt medlemskap kan ikke stemme.
Stemmeberettiget er medlemmer fra 16 år og eldre. Foreldre kan ikke stemme for barn under 16.

Klubbkveld

Onsdag 4 april kl 18:00 til 19:30  kommer G-Max for å ha klubbkveld på klubbhuset, der kan man få kjøpt sportsutstyr for  30% rabatt.

De kommer og har med seg en del varer som man kan prøve. For de som ønsker å kjøpe fotballsko, vil det være mulig å reise opp på Buskerud storsenter å kjøpe det der en uke etter klubbkvelden for samme rabatt.

2018 2 Klubbkolleksjon Solberg SK