Solberg sportsklubb opprettet en et Solidaritetsfond desember 2022 etter anbefalte retningslinjer fra Drammen Idrettsråd. Hovedmålet er å Inkludere barn og unge der økonomi er en barriere for deltagelse og forebygge utenforskap og sosial ulikhet.

Gjennom å etablere lokale Solidaritetsfond kan idrettslaget bidra til:
Å støtte sårbare barn og unge med medlemskap/aktivitetsavgift/cupdeltagelse/ utstyr og aktivitet i en krevende situasjon. Støtteordningen er tillitsbasert.

Solidaritetsfondet er ment som en delfinansiering/støtte til aktivitet i en økonomisk krevende situasjon. Det finnes også støtteordninger gjennom NAV, Flyktningtjenesten og andre tilskuddsordninger. Solidaritetsfondet er ment som et supplement til det offentlige og ikke en erstatning. Det er allikevel viktig å presisere at målet er at ingen barn og unge skal falle utenfor idrettens aktiviteter.

Hvordan støtte Solidaritetsfondet? Du kan ta kontakt med daglig leder, eller vippse til 50656. Midlene går direkte til barn/unge som trenger støtte.