SSK Årsmøte 2021

SSK Årsmøte 2021

SSK klubbhus 10/6 Kl: 18.00
( Møtestart 18:30 etter at alle har fått dokumenter)

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 27.05.2021 (dato som er 14 dager før årsmøtet).
Sakene kan sendes Solberg SK Gamle Riksvei 102B 3057 Solbergelva eller på mail til sskadmin@solbergsk.no.
Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut senest 07/06-2021 på solbergsk.no. NB: Møte kan bli utsatt pga Covid 19. Frist for saker står um det blir utsettelse.

Åpent for alle medlemmer
Ved avstemininger må kontingent være betalt 5 dager før årsmøte. Møtedeltagere uten betalt medlemskap kan ikke stemme.
Stemmeberettiget er medlemmer fra 16 år og eldre. Foreldre kan ikke stemme for barn under 16.

 

SAK 9 Årsmøte hovedstyre 2021 Dagsorden årsmøte 2021 Sak 10-1Årsberetning Allidrett 201740 SAK 8-2 Regnskap Turn 2020 Sak 7-2Resultatrapport dame 2020 med budsjett Sak 8-2 balanse skjema 2020 turn Sak 7-2balanse Jr fotball 2020 sign Sak 7-2 Senior fotball balanse Sak 7-2 balanse A lag kvinner 2020 sign SAK 7-2 Resultatregnskap jr 2020 med budsjett korr 07.06.2021 Sak 7-1 Årsrapport Fotball 2020 Sak 7-1 Årsberetning for Solberg turn 2020 Sak 6-1 Årsmøteprotokoll juniorbandy 2020 Sak 6- 2Jr bandy – Regnskap 2020 SAK 6 – Kopi av Samlet Årsberetning 20_21 SAK 5-2 Sr bandy regnskap Sak 5-1 Bertening 20-21bandy Sr Sak 4-2 SSK HS balansen 2020 SAK 4-1 Solberg Sportsklubb Årsmelding 2020 Sak 3 SSK_LovVedlegg_2020-02 Sak 2 Referat årsmøte 2020signert

Solberg SK følger Drammen Kommune og åpner opp for publikumstid.

Solberg SK åpner for Publikumstid etter at Drammen kommune har gjort dette på sine baner.

Dette gjelder fra og med Lørdag 09.12. Banen er stengt utenom de tider som er satt opp som publikumstider, selv om banen ser ledig ut. Dette for at banene skal fri for publikum i god tid før og etter Solberg SK sine obligatoriske treninger.

Vi minner om at det skal være 1 meters avstand i all aktivitet på banen, og at alle må finne en plakat med QR kode og registrere tilstedeværelse på banen.
SSK vil ha sporadisk tilsyn i publikumstidene. De som ikke følger smittevernsreglene om avstand, kan bli bedt om å fjerne seg fra banen.

Dersom reglene for bruk ikke følges kan banene bli stengt igjen.

Publikumstider :  Dette er de tider som gjelder alle.

Du finner publikumstider her:  solbergbandy.no

Baneoppsett:

Kunstisbaner stengt for publikum.

 

Drammen kommune har vurdert at det ikke er forsvarlig å ha kommunale isflater åpne for publikumstid og uorganisert aktivitet fra 5-18 jan.2021, etter innstramminger i koronaretningslinjene. De har vedtatt å stenge ned alle kommunale isflater.
Solberg sportsklubb stenger også sine isflater i perioden for å delta på samfunnsdugnaden. Lissos og Hovedbanen er derfor stengt for publikum og uorganisert aktivitet fra 06.01.21-18.01.21.
SSK sine organiserte treninger gjennomføres etter fastsatt plan, men med korona tilpasninger sendt ut til hvert enkelt trenerteam.
Vi håper dette blir en kortvarig nedstengning og ser frem til å åpne for publikum igjen. Ta vare på hverandre og velkommen tilbake etter 18.januar.
Med vennlig hilsen
Solberg Sportsklubb
Hovedstyret

Julegave fra Sparebanken Øst

Solberg SK fikk besøk av Per Øyvind Mørk for overrekkelse av en juleblomst. Even Bolstad møtte Per Øyvind i går på Solbergbanen uten en tanke for noe annet at vi fikk en blomst. Med blomsten kom det 250.000 kr som en ekstra tildeling. Dette er ett flott bidrag til Solberg SK nå i disse Corona tider.
Solberg takker Sparebanken Øst for gaven.

Til medlemmer. Husk Corona regler og ta vare på hverandre nå i julehøytiden.

God Jul . Hilsen Hoved Styreyret i SSK

SSK Årsmøte 2020

HUSK  SSK Årsmøte 2020

SSK klubbhus 13/8 Kl: 18.00
( Møtestart 18:30 etter at alle har fått dokumenter)

Dagsorden årsmøte 2020 Sak 2.1 Referat årsmøte 2019 Sign Sak 2.2 Referat ekstraordinært årsmøte 2020 Sak 3 Lover SSK 13.08.2020 Sak 4-1 Solberg Sportsklubb Årsmelding 2019 Sak 5.2-4 Regnskap m budsjett 2019 Sr bandy Sak 6.1 Samlet Årsberetning 19-20 (1) (002) Sak 6.2-4 Regnskap Jr bandy 2019 – inkl kiosk – bandycup – høstbandyskole – budsjett 2020 Sak 7 Damelager balanse Sak 7 Damelager regnskap Sak 7.Senior fotball regnskap Sak 8.1 Årsberetning for Solberg turn 2019 Sak 8.2-3 Regnskap Turn 2020 Sak 9-4 Regnskap 2019 SSK_Håndball Sak 10.2-3Allidrett_regnskap 2019_sign Sak 11.1-4 Eldres SAK 12 Kiwi Solberg Cup – Regnskap 2019

Sak 7.1 Årsrapport A lag Kvinner 2019 SAK 7.1 Fotball årsrapport junior 2019 SAK 7.1 Fotball A-lag Årsrapport 2019 SAK 9. Årsberettningen Håndball 2020 SAK 4.2 SSK HS Regnskap 2019 SAK 4.3 SSK HS Balanse 2019

SAK 1.1 Årsberetning Allidrett 201740 Sak 7.3 1911 Damelag budsjett 2020 kopi Sak 7.3 Jr. fotball Resultatrapport 2019 budsjett 2020 SAK 5.1 Bertning 19-20 bandy senior

Åpent for alle medlemmer
Ved avstemininger må kontingent være betalt 5 dager før årsmøte. Møtedeltagere uten betalt medlemskap kan ikke stemme.
Stemmeberettiget er medlemmer fra 16 år og eldre. Foreldre kan ikke stemme for barn under 16.

ÅRSMØTE 2018 ble avholdt 22/03.

Årsmøtet 2018 ble holdt 22/3 på klubbhuset.

I år ble det delt ut for tro og lang tjeneste

ÆRESMEDLEMSKAP til OLA AUSTAD.
SSK Gratulerer.

 

Det ble også utdelt hedertegn for stor innsatts i klubben til:

  • Thomas Moen
  • Øivind Gamst
  • Vidar Solberg.
  • Liv Jenny Bøe
  • Tommy Veres
  • Kjell Ole Ingebo
  • Jan Moen
  • Even Bolstad
  • Ole C. Hegstad

SSK gratulerer alle med hedersprisene.
Even Bolstad

Årsmøte 2018

Husk årsmøte 2018 på klubbhuset torsdag 22.03 kl 18:00

I pausen kl 20:00 bli det delt ut æresmedleskap og andre tegn. Møt opp her selv om dere ikke deltar fra kl 18:00

Saker vil bli lagt inn fortløpende her.

Dagsorden lagt ut i dag 15.03.2018

 

Dagsorden årsmøte 2018

SAK 2 Referat årsmøte 2017-signert   SAK 7 Jr. Bandy – Regnskap 2017   SAK 8 og 9 årsrapporter fotball   SAK 10 Turn Sak 11 Håndball   SAK 2 Referat årsmøte 2017-signert   SAK 5SSK årsmelding 2017-2      SAK 7 Jr. Bandy – Regnskap 2017   SAK 7 Årsberetning SSK Juniorbandy 2017_18   SAK 7 Referat fra årsmøtet i SSK jr bandy 2018   SAK 8 SSK Senior fotball 2017, regnskap  SAK 4 Klubbhus Låneramme Mars 2018   SAK 5 SSK HS Regnskap 2017   SAK 5 SSK HS balansen 2017

SAK 12 Budsjett 2018 Allidrett    SAK 12 Regnskap 2017 Allidrett    SAK 12 Årsberetning Allidrett 2017    SAK 12 Referat Årsmøte Solberg Allidrett 2018