SSK Årsmøte 2021

SSK Årsmøte 2021

SSK klubbhus 10/6 Kl: 18.00
( Møtestart 18:30 etter at alle har fått dokumenter)

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 27.05.2021 (dato som er 14 dager før årsmøtet).
Sakene kan sendes Solberg SK Gamle Riksvei 102B 3057 Solbergelva eller på mail til sskadmin@solbergsk.no.
Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut senest 07/06-2021 på solbergsk.no. NB: Møte kan bli utsatt pga Covid 19. Frist for saker står um det blir utsettelse.

Åpent for alle medlemmer
Ved avstemininger må kontingent være betalt 5 dager før årsmøte. Møtedeltagere uten betalt medlemskap kan ikke stemme.
Stemmeberettiget er medlemmer fra 16 år og eldre. Foreldre kan ikke stemme for barn under 16.

 

SAK 9 Årsmøte hovedstyre 2021 Dagsorden årsmøte 2021 Sak 10-1Årsberetning Allidrett 201740 SAK 8-2 Regnskap Turn 2020 Sak 7-2Resultatrapport dame 2020 med budsjett Sak 8-2 balanse skjema 2020 turn Sak 7-2balanse Jr fotball 2020 sign Sak 7-2 Senior fotball balanse Sak 7-2 balanse A lag kvinner 2020 sign SAK 7-2 Resultatregnskap jr 2020 med budsjett korr 07.06.2021 Sak 7-1 Årsrapport Fotball 2020 Sak 7-1 Årsberetning for Solberg turn 2020 Sak 6-1 Årsmøteprotokoll juniorbandy 2020 Sak 6- 2Jr bandy – Regnskap 2020 SAK 6 – Kopi av Samlet Årsberetning 20_21 SAK 5-2 Sr bandy regnskap Sak 5-1 Bertening 20-21bandy Sr Sak 4-2 SSK HS balansen 2020 SAK 4-1 Solberg Sportsklubb Årsmelding 2020 Sak 3 SSK_LovVedlegg_2020-02 Sak 2 Referat årsmøte 2020signert

Legg igjen en kommentar