SSK Årsmøte 2019

SSK klubbhus 21/3   Kl: 18.00

Saksdokumenter kommer her.

SAK3-1 SSK årsmelding 2018SSK

Dagsorden årsmøte 2019

SAK 7-2Regnskap og balanse A-lag fotball 2018

SAK2-1 Referat årsmøte signert-2.

SAK2-2 Referat Ekstraordinertårsmøte

SAK6-1-2Årsrapport A lag Kvinner 2018

SAK6-2 Regnskap og balanse juniorfotball 2018

SAK7-1 Fotball A-lag Årsrapport 2018

SAK8-1 Årsberetning for Solberg turn 2018

SAK8-2revidert regnskap 2018

SAK10-1Årsberetning Allidrett 2018

SAK10-2 Regnskap 2018

SAK10-3 Budsjett 2019

SAK12-2 Regnskap Kiwi Solberg Cup 2018

SAK3-2 SSK HS Regnskap 2018-EB

SAK11-1-3

SAK9-2 Regnskap 2018

SAK9-1 Årsmelding Solberg håndball 2018

SAK6-1-1 Fotball årsrapport junior 2018

SAK3-1 SSK årsmelding

2018SAK5-1 Årsberetning SSK Juniorbandy sesongen 2018-2019

SAK5-2 Regnskap Jr Bandy 2018 med bandycup – kiosk – HBS

SAK4-1 Bertening 18-19

Legg igjen en kommentar