SSK Årsmøte 2020

SSK Årsmøte 2020

SSK klubbhus 13/8 Kl: 18.00
( Møtestart 18:30 etter at alle har fått dokumenter)

Pga av Coronna ble møtet 26/3 avlyst. Det var ikke kommet noen saker til SSK før fristen 12/3. Hovedstyret har da bestemt at møtet går ut i fra de saker Hovedstyret fremmer. Da dette er det samme møtet. Nye saker må da fremmes på neste årsmøte i 2021.
Pga Ferie rekker ikke HS å behandle nye saker.

Åpent for alle medlemmer
Ved avstemininger må kontingent være betalt 5 dager før årsmøte. Møtedeltagere uten betalt medlemskap kan ikke stemme.
Stemmeberettiget er medlemmer fra 16 år og eldre. Foreldre kan ikke stemme for barn under 16.

Legg igjen en kommentar